GENERAL TERMS CONDITIONS AND NOTICE AGREEMENT | The Hotel Brussels

 

   

 

   

Bedrijfsinformatie
EVENT OPMERKINGEN

* Vereiste velden

Thank you!

Thank you very much for contacting us. We will get back to you shortly.

Something went wrong.

Your request was not sent. Please check the fields marked in bold and verify that all fields are complete and correct.

Voorwaarden & Privacybeleid.

ALGEMENE VOORWAARDEN EN AANKONDIGING OVEREENKOMST

This contract is personal to the client with whom it is made, and is therefore not in any part or form transferable.

PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Wij bij The Hotel hechten veel belang aan uw persoonsgegevens. Het is voor ons van het grootste belang dat elke verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt met inachtneming van de privacy van het individu. Om die reden doen wij onze uiterste best om ervoor te zorgen dat elke verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”) en andere toepasselijke wetgeving. Deze privacyverklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op persoonsgegevens van gasten, klanten en leveranciers en alle andere spersonen die geregistreerd kunnen zijn via onze IT-systemen (zoals reserveringssystemen), website, apps of die we ontvangen via dergelijke reisagentschappen, boekingssites en dergelijke.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

The Hotel (Elba Leasehold BVBA)

Boulevard de Waterloo 38

1000 Brussels

VAT: BE 0889.633.520

Hoe wij persoonsgegevens verzamelen

Afhankelijk van de situatie verzamelen wij informatie rechtstreeks van u of via andere bronnen. 

Van u

Wanneer u ons contacteert in verband met een reservering of om een hotelreservering te maken, als u speciale verzoeken hebt in verband met uw bezoek of als u gebruikmaakt van de sociale media die wij aanbieden, verzamelen en verwerken wij de informatie die u ons meedeelt. Deze informatie kan persoonsgegevens, zoals informatie over allergieën, bevatten.

Van andere bronnen

Wanneer iemand een reservering maakt voor u, verwerken wij die persoonsgegevens over u.

Soms ontvangen wij ook persoonsgegevens van derde partijen (waaronder andere ondernemingen van onze groep) waarmee wij zaken doen of die leveranciers zijn van ons.

Daarnaast kunnen wij of een derde partij, voor zover de wet het toestaat, in bepaalde omstandigheden gebruikmaken van trackinginstrumenten (zoals cookies) om informatie te verzamelen over u. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website is te vinden in het Cookie Policy.

In bepaalde omstandigheden verwerken wij persoonsgegevens over u die afkomstig zijn van openbare bronnen, zoals sociale media. Dit is bv. het geval wanneer u een review over ons hotel plaatst op een website.

Wanneer wij van andere bronnen persoonsgegevens over u ontvangen, zullen wij u hierover informeren in overeenstemming met de AVG. 

Verschillende types van verwerkingsactiviteiten

Informatie over gasten

Type van persoonsgegevens

 • Contactinformatie (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres)
 • demografische informatie (zoals leeftijd, geslacht en taal)
 • verblijfsinformatie die gevoelige persoonsgegevens kan bevatten, zoals informatie over allergieën
 • een kopie van de gegevens van uw paspoort of identiteitskaart (die uw naam en adres, uw geboorteplaats en geboortedatum en uw nationale identificatienummer, het nummer van uw paspoort of identiteitskaart en uw nationaliteit kan bevatten)
 • betalingsinformatie (zoals creditcardnummer)
 • bedrijfsinformatie
 • informatie over uw (vorige) reserveringen (bijvoorbeeld bezoeken in het verleden, datum van aankomst, datum van vertrek)
 • informatie (bijvoorbeeld feedback over onze hotels en diensten) die u ons gestuurd heeft (bijvoorbeeld door deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek).

Wettelijke basis voor de verwerking

De verwerking is gebaseerd op :

 • uw toestemming (wanneer wij die hebben gevraagd en u die hebt gegeven),
 • de uitvoering van een overeenkomst waabij u partij bent of de maatregelen op uw verzoek om een overeenkomst te kunnen sluiten (bijvoorbeeld in het kader van een reservering),
 • een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de wettelijke verplichting voor hotelaanbieders om hotelgasten te registreren),
 • We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang. We hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang om identiteitsdocumenten te scannen bij check-in. Dit laat ons toe om het check-in proces te vergemakkelijken en om wachtrijen bij de receptiebalies en fouten in de registratie van persoonsgegevens te voorkomen. We hebben eveneens een gerechtvaardigd belang om onze gasten over hun verblijf te bevragen zodat wij onze diensten steeds kunnen verbeteren. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang zorgen we er voor dat er een evenwicht is tussen onze belangen en uw rechten en vrijheden.

Doeleinde

Om u de diensten en producten te bieden die u hebt gevraagd (bijvoorbeeld in samenhang met een reservering), om onze diensten te evalueren en te verbeteren en om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld om hotelgasten te registreren).

Informatie over contactpersonen

Type van persoonsgegevens

Contactdetails zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wettelijke basis voor de verwerking

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van onze contractuele relatie of op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang zorgen we er voor dat er een evenwicht is tussen onze belangen en uw rechten en vrijheden.

Doeleinde

Wij verwerken persoonsgegevens voor het beheer van de leveranciersrelatie, voor contacten in uiteenlopende aangelegenheden, facturatie en marketing (indien van toepassing) of om op andere manieren met u en uw onderneming te communiceren.

Sociale media

Type van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u ons doorstuurt via sociale mediaplatformen (bijv. naam, e-mailadres en telefoonnummer).

Wettelijke basis voor de verwerking

Toestemming (wanneer wij die hebben gevraagd en u dat hebt aanvaard) of dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent. 

We kunnen ook gegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Bij verwerking op basis van gerechtvaardigd belang, zorgen we voor een evenwicht tussen onze legitieme belangen en uw rechten en vrijheden.

Doeleinde

Om u de diensten en producten te leveren die u wenst, en om onze diensten en producten te commercialiseren en om met u te communiceren.

E-mail

Type van persoonsgegevens

Naam, e-mailadres, telefoonnummer en alle andere persoonsgegevens die u ons doorstuurt via e-mail. 

Wettelijke basis voor de verwerking

Toestemming (wanneer wij die hebben gevraagd en u die hebt gegeven) of dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u een partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek om een overeenkomst aan te gaan (bijvoorbeeld in samenhang met een reservering) of op grond van ons gerechtvaardigd belang. Bij verwerking op basis van gerechtvaardigd belang, zorgen we voor een evenwicht tussen onze gerechtvaardigde belangen en uw rechten en vrijheden.

We kunnen ook gegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld het scannen van identificatiedocumenten bij het inchecken om het check-in proces te vergemakkelijken en om wachtrijen bij de receptiebalies en fouten in de registratie van persoonlijke gegevens te voorkomen). Bij verwerking op basis van legitiem belang, zullen we een balans vinden tussen onze legitieme belangen en uw rechten en belangen.

Doeleinde

Om u de diensten en producten te leveren die u wenst, en om onze diensten en producten te commercialiseren en om met u te communiceren.

Persoonsgegevens van kinderen

Voor zover wij weten, hebben wij geen contact met kinderen jonger dan 18 jaar, noch verzamelen wij persoonsgegevens van hen zonder relevante toestemming van een ouder of voogd. Indien u meent dat wij per ongeluk dergelijke informatie hebben verzameld, kunt u contact met ons opnemen, zodat wij onmiddellijk ouderlijke toestemming kunnen vragen of de informatie kunnen verwijderen.

Direct marketing

Type van persoonsgegevens

Naam en e-mailadres

Wettelijke basis voor verwerking

The Hotel heeft een gerechtvaardigd belang bij het verzenden van marketinginformatie aan haar klanten met betrekking tot gelijkaardige producten en diensten (bijvoorbeeld uitnodigingen voor evenementen, promoties en speciale aanbiedingen, ...). Als u onze berichten niet wenst te ontvangen, kunt u uw voorkeur kenbaar maken op het moment dat wij uw informatie verzamelen (bijvoorbeeld op het formulier dat u bij het inchecken invult). Als u geen gast of klant bent, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u marketinginformatie te sturen over soortgelijke producten en diensten (bijvoorbeeld uitnodigingen voor evenementen, promoties en speciale aanbiedingen, ...) indien u ons uw toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Als u toestemming hebt gegeven om marketing te ontvangen, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Als we uw gegevens voor marketingdoeleinden verwerken, hebt u bovendien het recht om op elk moment bezwaar te maken (zie hieronder voor meer informatie over uw mogelijkheden en rechten in verband hiermee). U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken door de afmeldingslinks in de relevante communicatie te gebruiken.

Doeleinde

We gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van onze diensten, evenementen en promoties.

Camerabewaking

The Hotel maakt gebruik van camerabewaking. Camerabewaking wordt beschouwd als bijzonder gevoelig vanuit privacyoogpunt en het is van groot belang dat elke camerabewaking plaatsvindt in overeenstemming met de relevante wetgeving. 

De camerabeelden worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang om ons hotel en onze gasten te beveiligen en te beschermen. Het betreden van een plaats waar een pictogram aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt, wordt beschouwd als voorafgaande toestemming onder de Belgische camerawetgeving.

De camerabeelden worden verwerkt in overeenstemming met de camerawetgeving. The Hotel heeft de camerabewaking aangeduid door middel van een pictogram, ze heeft de camera’s aangegeven bij de bevoegde overheid en ze heeft informatie opgenomen in een specifiek register.

Als u meer informatie wenst, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Profiling

Om u, elke keer dat u ons hotel bezoekt, van een premium service te voorzien, kunnen we een profiel over u bijhouden, die informatie kan bevatten over uw eerdere verblijven (zoals hoe vaak u ons hotel bezoekt, wanneer u ons hotel de laatste keer bezocht hebt evenals financiële informatie over uw vroegere verblijven). De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om klantenservice op maat te kunnen aanbieden.

Jobs

Type van persoonsgegevens

De gegevens die u ons meedeelt, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, cv, en uw motivatie. In een aantal gevallen ontvangt The Hotel ook gegevens van derde partijen, zoals sociale netwerken via de welke u solliciteert, bv. LinkedIn, selectie- en wervingsbureaus, die bv. tests uitvoeren in het kader van de sollicitatie, uw eerdere werkgever, maar enkel als u ons daartoe de toestemming heeft gegeven.

Wettelijke basis van persoonsgegevens

Afhankelijk van het individuele geval, is de verwerking van uw persoonsgegevens voor wervings- en selectiedoeleinden gebaseerd op:

 • uw toestemming, bv. om uw voormalige werkgever te contacteren of om uw gegevens te delen;
 • uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, bijvoorbeeld als u ons uw (spontane) sollicitatie verzendt; of
 • op basis van ons gerechtvaardigd belang, waaronder het identificeren, screenen en evalueren van sollicitanten voor een potentiële werkgelegenheid en het bijhouden van een wervingsreserve.

Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaart The Hotel uw gegevens in haar wervingsreserve voor toekomstige vacatures. In de communicatie waarin wij u de beslissing over uw vacature meedelen, bieden wij u de mogelijkheid om u daartegen te verzetten.

Doeleinde

The Hotel verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor wervings- en selectiedoeleinden zoals hierboven uiteengezet.

DialogShift chattoepassing op onze website

Onze website maakt gebruik van de chat-applicatie van DialogShift GmbH, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlijn. Deze applicatie verwerkt en slaat gegevens op ten behoeve van webanalyse, om de chatapplicatie te bedienen en vragen te beantwoorden. 

Voor de werking van de chatfunctie worden de chatteksten opgeslagen en wordt een cookie met een unieke ID ingesteld - dit wordt gebruikt om u als klant te herkennen. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat lokaal in de cache van uw apparaat wordt opgeslagen. Met behulp van deze cookie herkent onze applicatie het apparaat en kan het eerdere chatlogs ophalen. Deze cookie wordt 90 dagen bewaard sinds het laatste gebruik. U kunt het opslaan van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Zonder het gebruik van cookies kan de chatfunctie echter niet worden uitgevoerd.

De eventuele bekendmaking van bijvoorbeeld naam, e-mailadres of een telefoonnummer is vrijwillig en met de toestemming om deze gegevens tijdelijk te gebruiken en op te slaan om contact met u op te nemen tot het einde van het contact. Deze persoonsgegevens worden na 90 dagen gewist. 

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. F DS-GVO op basis van ons gerechtvaardigd belang in effectieve klantenondersteuning, voor statistische analyse van gebruikersgedrag en voor optimalisatiedoeleinden van onze aanbiedingen.
DialogShift aanbiedingen op https://www.dialogshift.com/en/data-privacy voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Verschillende soorten systemen

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen wij persoonsgegevens verwerken in, of in samenhang met, onder andere, de volgende types van systemen:

Property Management-systeem, Property Operation-systeem, systeem voor personeelsregistratie, productiviteitssysteem, telefoniesysteem, boekhoudkundig systeem, kloksysteem, Yield Management-systeem, inkomstencentrumsysteem, communicatiesysteem, loonsysteem, kredietkaartsysteem, sleutelkaartsysteem, tv- en IT-infrastructuur (internet enz.) en videobewakingssysteem.

Wie zijn de ontvangers of de categorieën van ontvangers die de persoonsgegevens krijgen?

Om u te dienen kunnen wij uw persoonsgegevens en anonieme gegevens delen met

 • andere ondernemingen (waaronder ondernemingen binnen de Pandox groep), zoals dienstverleners, contractspartijen en ondernemingen waarmee wij samenwerken. Hun gebruik van informatie is beperkt tot deze doeleinden en onderwerpen aan overeenkomsten waardoor ze gebonden zijn aan vertrouwelijkheid. Onze dienstverleners verzekeren ons dat alle redelijke maatregelen worden getroffen om de gegevens die zij namens ons bijhouden, te beschermen, ook al kunnen geen garanties worden geboden rond gegevensbeveiliging.
 • derde partijen, die als gegevensverwerkers diensten verlenen aan ons (bijv. marketing dienstverleners of IT-dienstverleners).
 • andere ondernemingen van de Pandox-groep (bijv. om reserveringen te vergemakkelijken).
 • advocaten of adviseurs van Pandox-groep.
 • relevante autoriteiten (bijvoorbeeld in het kader van onze verplichting om gasten te registreren).
 • vertrouwde partners om u relevante reclameaanbiedingen of diensten aan te bieden.[A1] 
 • analyseondernemingen kunnen toegang krijgen tot anonieme gegevens om ons te helpen begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt. Zij gebruiken deze gegevens uitsluitend namens ons. Zij delen ze niet, tenzij in geaggregeerde vorm; er worden geen gegevens van individuele gebruikers gedeeld.

mogelijke latere verkrijgers van de onderneming: bij plannen dat een derde partij het geheel of een deel van ons bedrijf zou overnemen, kan uw informatie worden overgedragen aan de overnemer.

Worden gegevens overgedragen aan derde landen?

In principe geven we geen persoonsgegevens door aan een derde land (dat wil zeggen een land buiten de EU / EER). Het is evenwel mogelijk dat dienstverleners die voor The Hotel werken uw persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt zorgt The Hotel ervoor dat de dienstverlener een contract met The Hotel sluit en dat er passende waarborgen zijn (bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie tussen de partijen die gegevens buiten de EER verwerken - artikel 46 AVG) of dat er een ander passend rechtsinstrument voorhanden is. Als u hierover vragen heeft of indien u een kopie wenst van de documenten kan u een gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar The Hotel t.a.v. de data protection officer (zie de contactgegevens hieronder)..

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard? 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is, rekening houdend met het doeleinde van de relevante verwerking. Gegevens kunnen langer worden bewaard in geval van klachten of dreigende of lopende geschillen. Onze managers zullen verzekeren dat procedures voor de verwijdering van persoonsgegevens worden gevolgd. Gelieve te noteren dat sommige wetten vereisen dat bepaalde types van informatie gedurende een welbepaalde langere periode moeten blijven bewaard. We zijn bijvoorbeeld verplicht om gegevens over hotelgasten te bewaren gedurende een periode van minimaal 7 jaar na hun verblijf. Camerabeelden houden we in principe één maand bij.

Welke rechten hebt u als betrokkene?

Bij The Hotel respecteren wij uw rechten.

U hebt het recht op toegang tot uw gegevens, om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen de verwerking en om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist, dat de verwerking ervan wordt beperkt (een markering dat de verwerking van de persoonsgegevens moet worden beperkt tot een bepaald doel) en dat de gegevens op een IT-drager aan u moet worden overgedragen (overdraagbaarheid van de gegevens).

Hou er echter rekening mee dat sommige gegevens noodzakelijk zijn om bepaalde verplichtingen te kunnen uitvoeren, zoals betalingsinformatie, en daarom mogelijk niet worden beperkt of gewist.

U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken als de verwerking op toestemming is gebaseerd. Waar dit het geval is, zal dit worden vermeld als de rechtsgrondslag in de relevante secties hierboven.

Om uw rechten onder de AVG uit te oefenen, moet u uw verzoek inclusief een kopie van een document dat uw identiteit bewijst, naar The Hotel sturen (zie de contactgegevens hieronder). We kunnen uw verzoek niet verwerken zonder een bewijs van uw identiteit.

Onderaan vindt u een meer gedetailleerde beschrijving van uw rechten als betrokkene. Noteer dat er voor de uitoefening van sommige rechten uitzonderingen of voorwaarden bestaan.

A.      Het recht op inzage 

U hebt het recht om inzage te verkrijgen over de persoonsgegevens die wij verwerken. Als u van dit recht gebruik wilt maken, stuurt u ons een verzoek zoals hieronder wordt beschreven.

B.       Het recht op correctie

Als betrokkene hebt u het recht om te vragen dat wij onjuiste persoonsgegevens over u corrigeren. Dit betekent ook dat u als betrokkene het recht hebt om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te bezorgen. Dergelijke aanvulling houdt verband met persoonsgegevens die ontbreken en die relevant zijn, rekening houdend met het doel van de gegevensverwerking.

C.       Het recht op verwijdering

U hebt het recht om contact met ons op te nemen en te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd. In de volgende gevallen moeten de persoonsgegevens worden verwijderd:

-       wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze waren verzameld.

-       wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u die toestemming herroept (en er geen wettelijke basis is voor de verwerking).

-       wanneer de verwerking plaatsvindt voor direct marketing en u als betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens.

-       wanneer u als betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking die plaatsvindt op grond van gerechtvaardigd belang en er geen gerechtvaardigde reden is die zwaarder weegt dan uw belang.

-       wanneer de persoonsgegevens onwettig werden verwerkt.

-       wanneer verwijdering vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

-       wanneer de persoonsgegevens verband houden met kinderen en werden verzameld tijdens het aanmaken van een profiel op een sociaal netwerk door het kind.

D.      Het recht om verwerking te beperken

In bepaalde gevallen hebt u het recht om te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Een beperking houdt in dat de gegevens worden gemarkeerd zodat deze in de toekomst alleen voor bepaalde beperkte doeleinden worden verwerkt. Het recht op beperking is van toepassing wanneer u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn en een aanpassing vergen. In deze gevallen kunt u een beperking van de verwerking aanvragen gedurende de periode waarin we de juistheid van de gegevens onderzoeken.

E.       Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens

In bepaalde gevallen hebt u het recht om persoonsgegevens over u als betrokkene te ontvangen en die u ons hebt verstrekt en het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit recht is van toepassing op geautomatiseerde verwerkingen die gebaseerd zijn op uw toestemming of op een contractuele relatie met u. Dit recht is alleen van toepassing op gegevens die u zelf hebt verstrekt.

F.       Het recht om bezwaar te maken

 U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens als het gaat om persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang. In dat geval kunnen we de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we een dwingende, legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of tenzij de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u als betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief profilering voor zover dit verband houdt met die direct marketing.

Hebben wij uw toestemming gevraagd? Dan kunt u uw toestemming steeds herroepen!

In bepaalde gevallen vragen wij uw toestemming om u bepaalde diensten te verlenen en uw persoonsgegevens te verwerken. Nadat wij uw toestemming hebben gekregen, verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die verband houden met gelijkaardige diensten, producten of dergelijke.

In de volgende gevallen kunnen we onder meer uw toestemming vragen:
- Marketing activiteiten;
- Met betrekking tot de verwerking van kindergegevens (waar we toestemming van een ouder verkrijgen);
- Als we gevoelige persoonsgegevens verwerken (zoals allergieën).

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming voordat u deze heeft ingetrokken. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Klachten

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan de 

gegevensbeschermingsautoriteit bereiken op contact@apd-gba.be of via haar website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Als u echter vragen of bezware heeft, verzoeken we u eerst contact met ons op te nemen om ons in staat te stellen het probleem op te lossen.

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om een beschermingsniveau te verzekeren dat passend is voor het risico met relevante verwerkingsactiviteit (waaronder redelijke stappen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking). Wij versleutelen de gegevensoverdracht op pagina‘s waar u betalingsinformatie doorgeeft. Geen enkele veiligheids- of versleutelingsmethode kan echter garanties bieden voor de bescherming van informatie tegen hackers of menselijke fouten. Wees altijd voorzichtig als u op internet actief bent.

Varia

U bent niet verplicht om ons informatie en persoonsgegevens over u te geven. In sommige gevallen zullen wij u echter bepaalde diensten of producten niet kunnen aanbieden als wij geen toestemming krijgen om uw persoonsgegevens te verwerken.

Contactdetails

Hebt u vragen of maakt u zich zorgen over onze privacyverklaring of onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen:

The Hotel (Elba Leasehold BVBA)

Boulevard de Waterloo 38

1000 Brussels

VAT: BE 0889.633.520
+32 (0) 2 504 11 11
book@thehotel.be

Updates van de Verklaring

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 22 januari 2019.

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen steeds een bijgewerkte versie publiceren op onze relevante websites. Gelieve daarom onze website te controleren op updates.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN

HUISDIERENBELEID

Honden zijn welkom in The Hotel tegen een toeslag van 30 euro per verblijf. Houd er rekening mee dat maximaal 1 huisdier per kamer is toegestaan. Huisdieren zijn toegestaan in een aangewezen gebied in ons restaurant en de bar. Andere huisdieren worden op verzoek geaccepteerd, neem vooraf contact met ons op.

RESERVERINGSGARANTIE

Elke reservering in The Hotel Brussels moet worden gegarandeerd door middel van vooruitbetaling of een geldige creditcard. Dit garandeert de reservering voor late aankomst en stelt uw kamer veilig voor de opgegeven datums.

KOSTEN VOOR VROEGTIJDIG VERTREK

The Hotel hanteert kosten voor vroegtijdig vertrek op basis van het geboekte tarief: Bedrijfstarieven:

Voorwaarden worden toegepast volgens de voorwaarden in het desbetreffende contract.
Online Reisbureaus (OTA) Reserveringen en Directe Boekingen: Bij vroegtijdig vertrek wordt een boete in rekening gebracht die gelijk is aan het volledige verblijf.
Groepstarieven: Voorwaarden worden toegepast volgens de voorwaarden in het desbetreffende contract.

NO SHOW POLICY

In het geval van een no-show, waarbij een gast niet arriveert zonder voorafgaande kennisgeving, behoudt The Hotel zich het recht voor om de kamer vrij te geven na 24 uur vanaf de oorspronkelijke aankomsttijd. En de kaart die als garantie werd gebruikt in rekening te brengen.

ANNULERINGSVOORWAARDE

Gasten worden vriendelijk verzocht om eventuele annuleringen door te geven binnen de gestelde termijn volgens de reserveringsvoorwaarden. Als dit niet gebeurt, kunnen er kosten in rekening worden gebracht volgens de annuleringsvoorwaarden die bij de reservering horen.

WIJZIGINGEN

Wijzigingen van reserveringen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen extra kosten met zich meebrengen. Neem contact op met ons reserveringsteam voor assistentie.

BETALING

Alle betalingen dienen bij het inchecken te worden voldaan, tenzij er een vooruitbetalingsregeling is getroffen.

Door een reservering te maken bij The Hotel Brussels, erkent u en gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Wij streven naar een uitzonderlijke ervaring voor al onze gasten en dit beleid helpt ons de hoogste normen van dienstverlening te handhaven.

Artikel 1

Uitgezonderd bijzondere schriftelijke bepalingen die zijn opgesteld door een bevoegde persoon, zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op alle diensten die worden geleverd door The Hotel, en op alle contracten die overeengekomen zijn of die moeten worden uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn duidelijk geafficheerd in de ruimten en worden ook afgedrukt op de achterkant van alle gepubliceerde documenten. Bijgevolg worden ze geacht voldoende ter kennis van klanten, contractanten en derde partijen te zijn gebracht.

Artikel 2

Tarieven die bevestigd zijn in offertes, blijven geldig tot de datum vermeld in de offerte (optiedatum). Bevestigde tarieven zijn enkel geldig voor het aantal gevraagde diensten/producten en voor de gevraagde data.

Na de optiedatum, indien geen optiedatum is vermeld, indien de diensten die de klant vraagt, toenemen of afnemen, of indien de data van de gevraagde diensten/producten zouden wijzigen, kunnen de tarieven wijzigen.

Artikel 3

De hotelmanager kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou kunnen ontstaan ​​als gevolg van een gebeurtenis die hij niet kan voorzien (overmacht), ondanks alle nodige voorzorgsmaatregelen, gezien de omstandigheden en gevolgen. Evenmin kan hij aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door fout, zelfs gedeeltelijke fout, van de klant. Artikelen 1952 tot en met
Qua bewaring is 1954 quater van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 4

De klant dient zich te gedragen in overeenstemming met de geaccepteerde normen en de huisregels van het hotel waarin hij verblijft. Elke ernstige of herhaalde overtreding van de huisregels van het hotel geeft The Hotel het recht om het contract zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. De klant en de contractant zijn jegens The Hotel hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan personen, hoteleigendommen, inrichting en uitrusting en die ruimten waartoe het publiek toegang heeft.

Artikel 5


Klanten stemmen ermee in om het hotel op de hoogte te stellen van elke wijziging in het gebruik van het gehuurde en om geen enkele persoon uit te nodigen wiens gedrag, reputatie of respectabiliteit op enigerlei wijze de eigendom of morele reputatie van het hotel kan schaden, waarbij deze zich het recht voorbehoudt om in te grijpen als
vereist. Bij niet-naleving van deze verplichting heeft The Hotel het recht het evenement zonder schadevergoeding te annuleren.

Artikel 6

Om een ​​kamer te bevestigen zijn een borg, vanaf 100 € per nacht, en een geldig door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto vereist bij het inchecken. De borg dekt de totale accommodatie en eventuele bijkomende kosten (zoals telefoon- en restaurantkosten) die tijdens uw verblijf kunnen worden gemaakt. De belangrijkste creditcards zijn acceptabel om de borg vast te stellen. Uw creditcard wordt onmiddellijk geautoriseerd en het bedrag wordt geblokkeerd op uw creditcard. Als alternatief kan de borg ook met een pinpas of contant worden betaald. Als er geen incidentele kosten zijn gemaakt, zal The Hotel het resterende bedrag van de autorisatie vrijgeven als de aanbetaling met een creditcard is betaald. Als de borg is betaald met een bankpas of contant, zal het hotel u contant terugbetalen (in € valuta).

Houd er rekening mee dat The Hotel het recht behoudt om uw reservering vrij te geven als u de geboekte aankomstdatum mist. Uw reservering zal niet worden terugbetaald.

Artikel 7

De klant ontvangt alleen facturen die hoger zijn dan € 500,00 en dan alleen met schriftelijke goedkeuring vooraf van het hotel. Niettemin behoudt The Hotel zich het recht voor om voorafgaande betaling van de rekening of bijbehorende rekeningen te eisen. Alle samenvattende facturen of facturen zijn contant betaalbaar zonder korting. Dergelijke rekeningen of facturen geven The Hotel met recht het recht om een ​​achterstallige rente van 1% per maand in rekening te brengen, zonder ingebrekestelling tot de volledige en definitieve betaling daarvan. Daarnaast kunnen vanaf het moment van verzending van de eerste aanmaning tot betalingsachterstand een forfaitair bedrag gelijk aan 15% van de factuur of de factuur met een minimum van € 150,00 worden gevorderd. Elke laattijdige betaling van een enkele factuur of factuur geeft het hotel of een andere vestiging van The Hotel het recht om alle instructies, alle boekingen en alle diensten en alle verkopen of leveringen, van welke aard dan ook, op te schorten.

Betaling. Alle facturen worden bij vertrek door de klanten van de Klant betaald, tenzij anders overeengekomen in het bijgevoegde contract.

Artikel 8

In het geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenis buiten de wil van de mens (zoals en niet beperkt tot: natuurrampen, oorlog, overheidsgezag, terrorisme, rampen, stakingen, burgerlijke onlusten, inperking van transport of transportfaciliteiten of enige andere noodsituatie of gebeurtenis buiten de controle) is het hotel ontheven van zijn verplichtingen, zonder dat dit aanleiding geeft tot schadevergoeding. Het hotel verbindt zich er echter toe de andere partij via alle mogelijke middelen te informeren om alle mogelijke schade te beperken.

Artikel 9

Alle klachten dienen binnen 7 kalenderdagen na het evenement schriftelijk per aangetekend schrijven te worden ingediend. Elke klacht die na deze periode wordt ontvangen, zal niet in behandeling worden genomen. In het geval van geschillen of gerechtelijke procedures zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd en is het Belgische recht van toepassing op al dergelijke geschillen.

Artikel 10

Houd er rekening mee dat het hotel volledig rookvrij is. Het is dus niet toegestaan ​​om sigaretten, vapen of elektronische sigaretten of shisha te roken. Het gebruik van lachgas ballonnen is streng verboden en indien lachgas tanks worden gevonden in de kamer wordt dit gezien als overtreding.  Mochten gasten toch roken in het hotel, dan wordt een boete van € 250 voor dieptereiniging / tankverwijdering in rekening gebracht. Daarnaast is het strikt verboden om illegale stoffen te gebruiken in de gebouwen. U wordt vriendelijk verzocht niet te roken binnen 10 meter van de ingang van het hotel. Het gebruik van kaarsen in de kamer is ten strengste verboden.

Artikel 11

Gasten mogen met voorafgaande toestemming bepaalde pakketten verzenden of eten laten bezorgen op de receptie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze bij de receptie op te halen. The Hotel is niet verantwoordelijk voor schade of verlies.

 

3. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERGADERINGEN, EVENEMENTEN EN GROEPEN

ARTIKEL 1. BEVESTIGING EN BETALINGEN

Een reservering is pas als definitief beschouwd na ontvangst van de gedetailleerde orderbevestiging, ondertekend ‘VOOR GOEDKEURING’. Het hotel zal dit bevestigen door een contract op te sturen en de betaling van een voorschot te vragen.

Een reservering is pas bevestigd als definitief na ontvangst van de gedetailleerde orderbevestiging, ondertekend ‘VOOR GOEDKEURING en ontvangst van 45 % (vijfenveertig procent) van de totale geraamde kostprijs als voorschot. Reserveringen waarvoor geen voorschot is betaald binnen de gestipuleerde periode, worden geannuleerd. Een bijkomende betaling van 55 % (vijfenvijftig procent) zal worden gevraagd 30 dagen voor de dag van aankomst van de groep.

ARTIKEL 2. KAMERRESERVERINGEN

Kamerlijst. De definitieve kamerlijst wordt uiterlijk 14 dagen voor aankomst schriftelijk overgemaakt aan The Hotel. Een gedetailleerde lijst met namen, data en uren van aankomst en vertrek moet duidelijk worden vermeld. Verder zijn alle kamerlijstreserveringen gewaarborgd indien een Klant niet opdaagt of laattijdig annuleert. Individuele aanvraag. Indien de klant van een Klant verantwoordelijk is voor zijn individuele kamerreservering, worden alle niet-gebruikte kamers vrijgegeven op de overeengekomen datum. De Klant mag de ongebruikte kamers evenwel behouden, indien hij betaling garandeert voor elke niet-gebruikte overnachting. Wijzigingen. Op elk ogenblik informeert de klant The Hotel schriftelijk over wijzigingen met betrekking tot de aankomstgegevens, bijv. data van aankomst en vertrek, wijzigingen van gastennamen. Mondelinge afspraken worden niet aanvaard. Niet-opdagen en onverwacht vertrek. De Klant is aansprakelijk voor elke ongebruikte kamer tegen het contractueel overeengekomen tarief.

ARTIKEL 3. TE FACTUREREN AANTAL PERSONEN

De Klant moet The Hotel schriftelijk informeren over het precieze aantal deelnemers. Wijzigingen zijn mogelijk vanaf de ondertekening van het contract tot maximaal 5 werkdagen voor de datum van het evenement en mogen in geen geval meer dan 10 % bedragen van het initiële aantal deelnemers. Indien het aantal deelnemers of kamers stijgt, wordt de factuur opgemaakt volgens het laatst bevestigde aantal deelnemers of kamers. Alle bevestigde andere inkomsten worden volledig in rekening gebracht. Voor kamers aanvaarden wij een afwijking van 5 % van het laatst bevestigde aantal kamers per nacht. Vergaderingen met overnachtingen: Het contract voor de accommodatie en het contract voor het banket zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elke wijziging waardoor de contractueel vastgelegde banketinkomsten met meer dan 20 % dalen, zal ipso facto leiden tot de ongeldigheid van de overeengekomen kamertarieven en toepassing van internationale bedrijfstarieven. The Hotel garandeert van zijn kant de provisie van 10 % meer dan het laatste aantal gasten dat is meegedeeld voor een groep van maximaal 100 personen en 5 % extra voor een groep van meer dan 100 personen. Deze ‘extra’ plaatsen zullen uiteraard in rekening worden gebracht bij de klant en bijgevolg zal het effectieve aantal aanwezige gasten worden gefactureerd.

ARTIKEL 4. VOLLEDIGE ANNULERING VAN HET EVENEMENT EN/OF DE KAMERS

Annuleringsvergoedingen worden als volgt in rekening gebracht en zijn niet cumulatief:

·Vanaf de ondertekening van het contract tot 120 dagen voor de annulering: 40 % van de contractuele waarde.

Tussen 119 dagen en 90 dagen voor de annulering: 60 % van de contractuele waarde. Tussen 89 dagen en 30 dagen voor de annulering: 80 % van de contractuele waarde.

Tussen 29 dagen en 0 dagen voor de annulering: 100 % van de contractuele waarde. Het contract voor de kamers en de conferentie is ondeelbaar. Een volledige annulering van de kamers leidt tot een volledige annulering van het conferentiegedeelte, tenzij iets anders overeengekomen is.

·Voor annuleringen buiten deze perioden of boven deze limieten, bedraagt de boete 100 % van het contractuele kamertarief voor de duur van het verblijf.

.voor elke reservering tijdens congresperioden en voor stadsevenementen behoudt The Hotel zich het recht voor om zijn waarborg- en annuleringsvoorwaarden aan te passen

Kamerblok op basis van individuele aanvraag

· 3.1 The hotel bezorgt de klant een internetlink voor online boekingen tegen het preferentiële contractueel afgesloten tarief

· 3.2 Elke individuele gast is verantwoordelijk voor de reservering en waarborg van zijn eigen kamer en is ook aansprakelijk in geval van annuleringen, als hij niet opdaagt of vroeger vertrekt.

· 3.3 Elke annulering die niet schriftelijk is meegedeeld binnen 5 werkdagen voor de datum van aankomst, wordt niet in aanmerking genomen en het verblijf wordt dan voor 100 % aangerekend. Wij rekenen 100 % van het verblijf aan ingeval iemand niet opdaagt.

· 3.4 Het niet-gebruikte aandeel wordt door het hotel vrijgegeven als volgt:
50 % vrijgave van kamers die niet gereserveerd zijn 2 maanden voor het evenement,

100 % vrijgave van kamers die niet gereserveerd zijn 1 maand voor het evenement, (tenzij iets anders overeengekomen is in het contract)

· 3.5 Het contract voor de kamers en de conferentie is ondeelbaar. Een volledige annulering van de kamers leidt tot een volledige annulering van het conferentiegedeelte, tenzij iets anders overeengekomen is.

ARTIKEL 5. EXTRA KOSTEN

. 5.1 Indien een evenement langer duurt of een groep langer blijft dan de overeengekomen periode, behoudt The Hotel zich het recht voor om de extra kosten in rekening te brengen.

. 5.2 Alle maaltijden, dranken of andere diensten die zijn inbegrepen in de boekingsovereenkomst, worden door The Hotel in rekening gebracht bij de klant, tenzij The Hotel schriftelijk ervan wordt geïnformeerd dat deze kosten individueel moeten worden afgerekend. Is er echter geen informatie gegeven over deze regelingen, dan zullen alle prijsverschillen in rekening worden gebracht bij de persoon die de overeenkomst heeft ondertekend.

. 5.3 The Hotel behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen in lijn met economische indicatoren, gewijzigde btw-tarieven en schommelingen in alle taksen en dienstpercentages zonder dat de klant hiervan vooraf in kennis wordt gesteld.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Het evenement moet op een ordentelijke en beschaafde wijze plaatsvinden; de groepen moeten zich eveneens ordentelijk en beschaafd gedragen; de klant zal overeenkomstig aansprakelijk worden gesteld voor alle schade of elk nadeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door het evenement of de groep, hetzij in de zaal waar het evenement plaatsvindt, hetzij op elke andere plaats in The Hotel.

. 6.2 The Hotel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slechts gedeeltelijk plaatsvinden van een evenement wegens ‘overmacht’ of acties van derde partijen (staking, brand, diefstallen, enz.)

. 6.3 The Hotel behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, elk contract te annuleren dat een inbreuk vormt op de gebruikelijke standaards van zeden of goed gedrag, de openbare orde en/of het normale gebruik van de ruimte die voor de klant ter beschikking wordt gesteld.

. 6.4 De klant doet het nodige om de noodzakelijke verzekeringsdekking te voorzien in samenhang met zijn reservering en/of evenement en hij legt een verzekeringsbewijs voor, voorafgaand aan het evenement.

. 6.5 Het valt onder de verantwoordelijkheid van de klant om The Hotel te vragen om de vergaderzalen af te sluiten. Het hotel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vergadermateriaal of elk ander item dat onbewaakt wordt achtergelaten in het hotel.

ARTIKEL 7. ORGANISATIE

. 7.1 In geen enkele omstandigheid mag de klant van buitenaf drank meebrengen naar het hotel om aan zijn gasten te serveren. Indien de klant dat toch doet, heeft The Hotel het recht om de klant kurkgeld in rekening te brengen.

. 7.2 Alle decoraties, technische installaties en/of aanpassingen van zalen en/of openbare ruimten zijn enkel mogelijk nadat het hotelmanagement hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

. 7.3 De klant heeft steeds de optie om zijn muzikale begeleiding voor te leggen aan het hotelmanagement.

. 7.4 Na afloop van elk evenement moet de klant verzekeren dat al zijn materiaal (zijn eigen eigendom of gehuurd materiaal) verwijderd is uit de lokalen van The Hotel. Als dat niet het geval is, zal The Hotel de kosten van dergelijke verwijdering in rekening brengen bij de klant.

ARTIKEL 8. RECLAME

Gebruik van het logo van The Hotel, de naam The Hotel of elke andere vorm van reclame of verwijzing naar de naam ‘The Hotel’ of het maken of publiceren van foto's in verband met The Hotel is niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van het hotelmanagement.

ONDERNEMINGSNUMMER: BE0889.633.520

De Franse of Engelse versie van deze voorwaarden is verkrijgbaar via book@thehotel.be